Concert bei Gelegenheet vun der Diplomiwwereechung vun der Ugda März 2018