SRL etsii harjoittelijoita

SRL etsii harjoittelijoita

***English below***
Suomen Rugbyliitto etsii joukkoonsa harjoittelijoita. Korkeakouluharjoitteluun voit hakea, jos suoritat tällä hetkellä suomalaista korkeakoulututkintoa. Etsimme erityisesti tapahtuma-alan, markkinoinnin sekä koulutusalan osaajia. Ensimmäisenä haussa on maajoukkuetapahtumavastaavan harjoittelupaikka. Maaliskuussa 2022 avataan seuraavaksi myös koulutusvastaavan (Training and Education officer) harjoittelupaikka. Voit kysyä lisää ottamalla yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse: 

Jaakko Kanniainen,
toiminnanjohtaja,

technicaldirector@finland.rugby
+358 (0)40 174 0174

Maajoukkuetapahtumavastaava

Suomen Rugbyliiton maajoukkuetapahtumavastaava (eng. National Team Event Manager tai NTEM) on kyseisen lajiliiton maajoukkuetapahtumista vastaava harjoittelija. Tapahtumavastaavan perustehtävänä on järjestää, organisoida sekä kehittää Suomen Rugbyliiton alaisuudessa toimivien maajoukkueiden kotiottelutapahtumia yhteistyössä kunkin maajoukkueen joukkueenjohtajan sekä muiden vapaaehtoisten kanssa. Maajoukkuetapahtumien toteutumisesta vastaa loppukädessä liiton toiminnanjohtaja, joka toimii myös nimetyn harjoittelijan ohjaajana.

Maajoukkuetapahtumien onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä Suomen maajoukkueiden joukkueenjohtajien, vierailevien joukkueiden joukkueenjohtajien, kattojärjestö Rugby Europen, kaupungin liikuntapaikkavastaavien, paikallisten seurojen sekä liiton yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyön lisäksi tehtävä sisältää tapahtumien taloussuunnittelua, markkinointia ja perehtymistä mm. Rugby Europen kilpailuohjekirjaan, tapahtumateollisuuteen sekä liiton sopimuksiin.

Harjoittelu on osa-aikaista (n. 15h/vko, 6-8 op) ja se alkaa hiihtoloman jälkeisellä viikolla 28.2. ja päättyy 3.6.2022, mutta ajankohta ja harjoittelun laajuus ovat osittain neuvoteltavissa. Harjoittelu suoritetaan pääasiassa etänä, mutta sisältää jonkin verran pakollista matkustamista lähinnä Helsingin alueella. Harjoitteluun liittyvät pakolliset matkustus- ja muut sovitut kulut korvataan.

Harjoitteluun etsitään sinua, joka olet:

-   valmis tarttumaan toimeen

-   suunnitelmallinen työntekijä

-   ratkaisukeskeinen ongelman ratkoja

-   taitava viestintä- ja kommunikaatiotaidoiltasi sekä suomeksi että englanniksi

-   kehityskeskeinen

Harjoittelu tarjoaa sinulle:

-   mahdollisuuden kehittää suomalaista urheilutapahtumakulttuuria

-   mielekkään vastuutehtävän, jossa taustalla toimii laaja tukijoukko

-   kokemuksen projektin suunnittelusta ja sen vetämisestä

 

Maajoukkuetapahtumia järjestetään keväällä kaksi (21.5. ja 28.5.), kun Suomen 15-rugbymaajoukkueet ottelevat Moldovaa ja Sveitsiä vastaan kotipeleissä. Tule mukaan tärkeään tehtävään ja tee näistä tapahtumista sinun näköisesi!National Team Event Manager

Finnish Rugby Federation’s National Team Event Manager (abbreviation NTEM) is the federation’s intern in charge of National Team Events. The intern’s job is to organise and develop the SRL’s National Team’s home game events in collaboration with the National Team Team Managers, other partners and volunteers. SRL’s Technical Director will act as your mentor.

The success of national team events requires close co-operation with the team leaders of the Finnish national teams, the team managers of the visiting teams, the umbrella organisation Rugby Europe, the city's sports venue managers, local clubs and the federation's partners. In addition to co-operation, the task includes financial planning, marketing and familiarisation with e.g. Rugby Europe competition guide, event production industry and some of the partnership agreements.

The internship is part-time (approx. 15 hours / week, 6-8 cr) and starts on the 28th of February. and ends on the 3rd of June, 2022. The timing and extent of the internship are however partially negotiable. The internship is mainly done remotely, but includes some compulsory travel, mainly in and to the Helsinki area. Compulsory travel and other agreed expenses related to the internship will be reimbursed.

The internship is looking for you who are:

- ready to take action

- structured planners

- Solution-focused problem solvers

- proficient in your communication skills in both Finnish and English
- development-orientedThe internship offers you:

- the opportunity to develop a Finnish sporting event culture
- a meaningful role with plenty of responsibility and a wide range of support in the background
- valuable experience in project design and implementation

 

Two national team events will be held in the spring (May 21st and May 28th), when the Finnish XV National Teams will compete against Moldova and Switzerland in home games. Get involved in an important mission and make these events look like you!