Kontakt

Email-Adress: amicale@mamerwiselen.lu
 
Facebook: sich no "Mamer Wiselen Amicale" - mir hunn eng Säit an e Grupp
 
WhatsApp Grupp: Mell dech bei engem aus dem Comité, deen dech bäisetzt
 
Eis Bankdaten:
LU57 0030 6183 1975 000 bei der BGL