Toiminnanjohtajan haku

Toiminnanjohtajan haku

Tule kehittämään suomalaista rugbya!

Etsimme Suomen Rugbyliitolle uutta toiminnanjohtajaa, joka toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana. SRL hankkii toiminnanjohtajan palvelut ostopalveluna kyseiseltä ammatinharjoittajalta.

Suomen Rugbyliitto (SRL) on lajiliitto, joka on ehtinyt jo yli 50 vuoden ikään. Suomen Rugbyliiton alla toimii tällä hetkellä hieman alle 20 jäsenseuraa aina Tallinnasta Ouluun asti sekä neljä maajoukkuetta. Lisätietoa Suomen Rugbyliitosta löydät nettisivuiltamme http://finland.rugby 

Toiminnanjohtajana vastaat Suomen Rugbyliiton päivittäisistä toiminnoista, kehitystyöstä, johdat suunniteltuja projekteja Suomen Rugbyliiton strategian mukaisesti ja olet aktiivisesti yhteydessä jäsenseuroihin, maajoukkueisiin sekä kansainvälisiin lajiliittoihin. Työtehtävien tarkka määrittely sovitaan yhdessä SRL:n hallituksen kanssa. Toiminnanjohtaja raportoi SRL:n hallitukselle, joka tukee toiminnanjohtajan työtä. Työ on pääsääntöisesti toimisto- ja päivätyötä, mutta työnkuvasi vaatii myös matkapäiviä ja satunnaisia ilta- ja viikonlopputöitä. Matkakulut korvataan erikseen. Tarjoamme käyttöösi toimistotilamme Helsingissä Sporttitalossa, jossa toimii mm. 60 urheilujärjestöä sekä muita urheilutoimijoita, mutta etätyöt onnistuvat myös.

Toiminnanjohtajalta edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta esim. liikunnan tai hallinnon alalta tai laajaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Lajituntemus katsotaan eduksi. Edellytämme hakijoilta sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Lähetä vapaaehtoinen hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen chairman@finland.rugby 21.5.2021 mennessä. Käsittelemme hakemuksia jo hakemusaikana.

Lisätietoa tehtävästä antaa Leena-Maija Vanha-aho, chairman@finland.rugby

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan

***************************

Come and develop Finnish Rugby.

The Finnish Rugby Federation is searching for a Technical Director. The federation wishes to procure the services of an individual to perform the role on a contracted self-employed basis.

The Finnish Rugby Federation (Suomen Rugbyliitto - SRL) is a sports federation that is over 50 years old. It currently has just under 20 member clubs located from Tallinn to Oulu, as well as four national teams. More information about the Finnish Rugby Federation can be found on our website https://finland.rugby

As Technical Director, you will be responsible for the day-to-day operations and development of the Finnish Rugby Federation, lead planned projects in the Finnish Rugby Federation’s strategies and are actively connected to member clubs, national teams, and other international sports federations. The exact scope of tasks will be agreed on in concurrence with the SRL board. The Technical Director reports to the Board of the SRL, which supports the Technical Director’s work. The job is primarily office work and during office hours, but also requires some travel along with evening and weekend tasks. Travel expenses are reimbursed separately. We offer you an office space in Helsinki at Sporttitalo, where approximately 60 sports organizations have their operations. Working remotely is also an option.

We require the candidate to have suitable education for the position, for example in the field of sports or administration, or extensive experience in similar positions. Knowledge of rugby is considered an advantage. We require applicants to be fluent in Finnish and English.

Send your application and CV to chairman@finland.rugby by 21.5.2021. The application process will commence during the application window.

For more information on the task, contact Leena-Maija Vanha-aho, chairman@finland.rugby
Work commences: By agreement
 

Hakuilmoitus suomeksi

In English