Wir stellen uns vor:

Die Lokalsektion setzt sich für den Umwelt- und Naturschutz in der Gemeinde Mamer ein. Sie wurde im Jahre 1985 gegründet und zählt knapp 300 Mitglieder.
 
In regelmäßigen Abständen werden Führungen und Begehungen wichtiger Biotope vorgenommen. Zudem organisiert die Sektion Pflegemaßnahmen, welche als "Chantiers Nature" durchgeführt werden. (Siehe Info rechts)

5. Abrëll: Visitt vum Gebitt „Eelbert“ mam Arthur Schaack

Aus Aktualitéitsgrënn hu mir eng Visitt vum Gebitt Eelbert geplangt. Den Arthur Schaack (Conservateur Stëftung Hëllef fir d’Natur) erkläert am Detail d’Wichtegkeet vun deene verschiddene Biotopen an hiert Zesummespill am Biotopverbond.

RDV: Parking Lycée Josy Barthel
Wéini: Sonndes, den 5. Abrëll 2020 vun 10.00h-12.00h
Umeldung: Tel: 30 90 12 oder iwwer Mail: natur.emwelt.mamer@gmail.com

Bei Intressi kennen d‘ganzt Joer iwwer Féierungen vum Gebitt „Eelbert“ mam Här Schaack (+352 691887834) ugefrot ginn.
Kontakt iwwer: natur.emwelt.mamer@gmail.com
 
Weider Informatiounen zum Biotop Eelbert:

https://www.clubee.com/naturemweltmamer/page/biotop-eelbert-59678